Chào mừng

Phòng Thí Nghiệm An Toàn Vật Dụng Văn Hóa Nhật Bản (MGSL) có trụ sở chính tại Nhật Bản, là Cơ quan kiểm tra chỉ định của Bộ Y tế, Lao động và Phúc lợi xã hội Nhật Bản (J-MHLW), có nhiều kinh nhiệm trong lĩnh vực Tiêu chuẩn Đồ chơi, Dụng cụ chứa đựng, Bao bì tiếp xúc trực tiếp với Thực phẩm theo Luật Vệ Sinh Thực Phẩm Nhật Bản.

Để xuất khẩu sản phẩm Dụng cụ, Bao bì tiếp xúc trực tiếp với Thực phẩm làm từ Nhựa tổng hợp, Dụng cụ bằng Thủy tinh, Gốm, Sứ tráng men dùng chứa đựng Thực phẩm và Đồ chơi cho trẻ em dưới 6 tuổi vào thị trường Nhật Bản, chúng cần phải phù hợp với Tiêu chuẩn của Luật Vệ Sinh Thực Phẩm Nhật Bản.

Hàng hóa là Dụng cụ chứa đựng Thực phẩm và Đồ chơi, khi vào lãnh thổ Nhật Bản sẽ được kiểm tra về sự phù hợp với Tiêu chuẩn của Luật Vệ Sinh Thực Phẩm Nhật Bản tại Trạm Kiểm Dịch. Các thử nghiệm về Tính phù hợp đó phải được tiến hành tại Cơ quan kiểm tra chỉ định của Bộ Y tế, Lao động và Phúc lợi xã hội Nhật Bản (J-MHLW).

Chi nhánh MGSL Hong Kong là Phòng Thí Nghiệm được Bộ Y tế, Lao động và Phúc lợi xã hội Nhật Bản (J-MHLW) chỉ định là Cơ quan kiểm tra Công bên ngoài lãnh thổ Nhật Bản theo chế độ đăng ký Cơ quan kiểm tra Công bên ngoài lãnh thổ của J-MHLW. Phiếu Kết quả Thử nghiệm được phát hành bởi MGSL Hong Kong được tất cả các Cơ quan Kiểm Dịch Nhật Bản thừa nhận. MGSL Hong Kong có thể phát hành Phiếu Kết quả Thử nghiệm tiếng Anh, tiếng Nhật và tiếng Trung.

Quý khách muốn thử nghiệm về sự phù hợp của sản phẩm Dụng cụ chứa đựng Thực phẩm và Đồ chơi dành cho thị trường Nhật Bản, hãy liên hệ với MGSL Hong Kong, nơi am tường về các quy định của Luật pháp Nhật Bản.

Liên hệ chúng tôi
Quy trình Yêu cầu thử nghiệm

Cộng sự của chúng tôi

Quy trình Yêu cầu thử nghiệm

Gởi cho chúng tôi Bảng kê danh sách vật liệu (với sản phẩm đã biết trước vật liệu) và Hình ảnh có thể nhận biết được kích thước của sản phẩm (Mẫu thử).

Nhân viên của MGSL Hong Kong sẽ liên hệ với quý khách để thông báo số lượng Mẫu thử cần thiết.

Gởi cho chúng tôi số lượng Mẫu thử cần thiết kèm với Phiếu Yêu Cầu Thử Nghiệm.

Địa chỉ gởi Mẫu thử và Phiếu Yêu Cầu Thử Nghiệm

18/F, A-1, Block 1, Tai Ping Industrial Centre,

57 Ting Kok Road , Tai Po, N.T. Hong Kong

Japan Recreation and Miscellaneous Goods Safety Laboratory

Hong Kong Office